Loading...
Częste pytania 2017-11-26T20:34:55+00:00

ORGANIZACJA POBYTU W POLSCE

Istnieją 4 sposoby, aby uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce, aby po 5 latach zostać rezydentem:

1. Studia na polskich uczelniach
2. Bliskie więzi rodzinne
3. Praca w polskiej firmie
4. Założenie firmy

Czas uzyskania karty pobytu zależy od rodzaju i trwa od 2 do 4 miesięcy.

PROWADZENIE BIZNESU W POLSCE

W Polsce najbezpieczniej dla własnego majątku jest prowadzić działalność biznesową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub w formie Sp. z o.o.-komandytowej (sp. z o.o.- s.k.) lub w formie spółki akcyjnej (S.A.). Każda z tych form posiada nieco inne cechy, opłaty i udogodnienia, ale każda chroni Twój prywatny majątek, ponieważ jest odrębnym podmiotem prawnym. Na początek, aby rozpocząć działalność w Polsce przy jak najniższych kosztach rekomendujemy formę sp. z o.o.

Czas rejestracji w Sądzie Gospodarczym (KRS), Urzędzie Skarbowym (NIP) oraz w Urzędzie Statystycznym (REGON) aż do pełnego uruchomienia nowej spółki, która będzie posiadać dopasowaną i bezpieczną umowę spółki do Twojego biznesu trwa łącznie 2-4 tygodni.

Koszt przygotowania dokumentów do rejestracji spółki wynosi 1500 – 1950 PLN (ok 450 EUR). Koszt rejestracji to dodatkowe 350 – 600 PLN (ok 80 – 120 EUR) , koszt notariusza wynosi 700 PLN (ok 180 EUR) razem ok 750 EUR dla spółek o standardowym kapitale zakładowym . Dla spółek o wyższym kapitale zakładowym ta opłata będzie nieco wyższa ze względu na wyższe opłaty notarialne, natomiast nasi klienci otrzymują wysokie rabaty na usługi zewnętrzne. Aby poznać dokładny koszt całej usługi w przypadku Twojej firmy – skontaktuj się z nami.

Założenie nowej spółki jest tańsze od kupna istniejącej spółki oraz trwa tyle samo lub krócej co w przypadku kupionej spółki trwa zmiana zarządu w rejestrze sądowym. Natomiast w przypadku kupna spółki od nieznanych osób ponosisz ryzyko zakupu spółki z ukrytymi długami.

Twoja obecność nie jest wymagana – na podstawie notarialnego pełnomocnictwa możemy ją założyć dla Ciebie.

Każda osoba fizyczna (lub grupa osób) lub firma może założyć spółkę kapitałową (sp. z o.o. lub S.A.).

O długości pobytu w Polsce decyduje wiza. Wizę można otrzymać na podstawie zaproszenia wystawionego przez swoją lub inną firmę.
Wszystkie polskie wizy pozwalają na podróżowanie w  strefie Schengen. Do innych krajów UE może być potrzebna wiza danego kraju, jeżeli dane państwo nie ma podpisanej dodatkowej umowy z Schengen.
Nie ma przepisu, który tego zabrania. Tak, firma może funkcjonować bez zysku.
Obecnie niektóre banki oferują do 100.000zł (25.000 EUR) dla nowych firm, jednak aby uzyskać wyższe wartości kredytów inwestycyjnych, firma musi istnieć min 6-12 miesięcy i musi wykazać się przychodami oraz zyskiem, a także wkładem własnym w wysokości min 20% wartości potrzebnego finansowania. Kredyty bankowe kosztują od 3.5% do 10% rocznie. Do tego kosztu należy doliczyć prowizję w wysokości zwykle od 1%.
Oferty leasingów na pojazdy i maszyny są dostępne również dla nowych firm bez przychodów. Minimalny wkład własny od 0%, koszt finansowania wynosi od 1,5% rocznie.
Jeśli Twoja firma i Twój produkt spełnia kryteria któregoś z programów o dofinansowanie to oczywiście istnieje taka możliwość.
Tak, jest taka możliwość. Łączny koszt takiej usługi, razem z opłatami sądowymi wynosi 200 EUR.
Nie, nazwiska osób z zarządu spółki są informacjami jawnymi. Właściciele, którzy posiadają powyżej 10% udziałów w firmie również są widoczni w ogólnodostępnym rejestrze firm (KRS). Właściciele nie są widoczni w przypadku spółki akcyjnej, która wyemitowała akcje na okaziciela.